Skimmelsvamp

Skimmelsvamp er et stadig stigende problem, der udgør en sundhedsfare, for de personer som opholder sig i bygningen.

Vi tilbyder komplette løsninger.

Typisk udarbejdes der en arbejdsplan i 3 faser:

  • Stop blødningen
  • Diagnose
  • Helbredelse

Med vores indgående kendskab til konstruktioner, kan vi hurtigt stille med et stærkt hold, til løsning af de opståede problemer.

Vores fremgangsmåde er:

  • En effektiv afrensning
  • Berørte flader desinficeres
  • Udfærdigelse af rapporter
  • Kvalitetssikring med laboratorie prøver