Fredensvej

Her ses 2 bræddebeklædte frontespicer udført med Rockwool facade isolering.

Selv de pudsede bånd er lavet af Rockwool facade batts.

Facaden er udført med Rockwool facade systempuds.
Da huset er filtset, er der for at opnå samme udtryk, optegnet “mursten” i facadepudsen med specielle murskeer, således at huset fremstår ensartet.